Ziyaretçi Bilgilendirme Rehberi ve Saatleri

Hastanemizde Hasta Ziyareti Saatleri 12.30 ~ 13:30, Akşam saat 19.00 ile 20.00 arasındadır.

 

HASTANE ZİYARETÇİLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-   Ziyaret saatleri her gün öğlen saat 12.30 ile 13.30, Akşam saat 19.00 ile 20.00 arasındadır.

2-   Çocukların sağlıklarını korumak açısından, 12 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak getirilmemelidir.

3-   Her hastanın kendi sağlık durumuna özgü diyet yapması gerekebileceğinden, doktor kontrolü dışında yiyecek ve içecek getirilmemesi uygun olur.

4-   Hastanın yanında kalabalık ziyaretçi bulunması, hastaların ve ziyaretçilerin sağlığı açısından sakıncalıdır.

5-   Ziyaret sırasında yataklara oturulmaması ve yüksek sesle konuşulmaması rica olunur.

6-   Hastane görevlileri dışında tanımadığınız ve güvenmediğiniz insanlardan yardım istememelisiniz.

 

Hasta ziyaretinden amaç nedir:

Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

 

Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir:

Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümleri uygulanacaktır.

Güvenlik çalışanlarımız bu kuralları uygulamak zorundadır. Lütfen ısrar etmeyiniz.

 

Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir?

12 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

 

Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir?

Hasta erişkin ve şuuru açık ise; kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir hastanın şuuru kapalı ise; birinci derece yakınına bilgi verilir hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir. Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

 

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.

Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.

Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.

Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.

Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.

Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.

Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.

Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

Hastalarımızın sağlığı bizim için önemlidir.

Lütfen kurallara uyunuz…

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta